قیمت ورق سیاه

قیمت ورق فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی:

1401/09/17

نام
قیمت (تومان)

ورق سیاه ۲ میل مبارکه شیت ۶*۱.۵ بنگاه تهران

تماس بگیرید

ورق سیاه ۲.۵ میل مبارکه شیت ۶*۱.۵ بنگاه تهران

تماس بگیرید

ورق سیاه ۱۰ میل مبارکه شیت ۶*۱.۵ بنگاه تهران

19,600

ثابت

ورق سیاه 6 میل مبارکه شیت ۶*۱.۵ بنگاه تهران

19,600

ثابت

ورق سیاه ۲.۵ میل مبارکه شیت ۲*۱ بنگاه تهران

تماس بگیرید

ورق سیاه ۲ میل مبارکه شیت ۱.۲۵*۲.۵ بنگاه تهران

تماس بگیرید

ورق سیاه ۴ میل مبارکه شیت ۱.۲۵*۲.۵ بنگاه تهران

تماس بگیرید

ورق سیاه ۵ میل مبارکه شیت ۱.۲۵*۲.۵ بنگاه تهران

تماس بگیرید

ورق سیاه ۶ میل مبارکه شیت ۲*۱ بنگاه تهران

تماس بگیرید

ورق سیاه ۴ میل مبارکه شیت ۲*۱ بنگاه تهران

تماس بگیرید

ورق سیاه ۳ میل مبارکه شیت ۲*۱ بنگاه تهران

تماس بگیرید

ورق سیاه ۳ میل مبارکه شیت ۱.۲۵*۲.۵ بنگاه تهران

تماس بگیرید

ورق سیاه ۱۵ میل مبارکه شیت ۶*۱.۵ بنگاه تهران

19,600

ثابت

ورق سیاه ۳ میل مبارکه شیت ۶*۱.۵ بنگاه تهران

20,500

ثابت

ورق سیاه ۶ میل مبارکه شیت ۱.۲۵*۲.۵ بنگاه تهران

تماس بگیرید

ورق سیاه ۵ میل مبارکه شیت ۲*۱ بنگاه تهران

تماس بگیرید

ورق سیاه 2 میل مبارکه شیت 2*1 بنگاه تهران

تماس بگیرید

ورق سیاه 8 میل مبارکه شیت ۶*۱.۵ بنگاه تهران

19,600

ثابت

ورق سیاه ۱۲ میل مبارکه شیت ۶*۱.۵ بنگاه تهران

19,600

ثابت

ورق سیاه ۵ میل مبارکه شیت ۶*۱.۵ بنگاه تهران

19,600

ثابت

ورق سیاه 6 میل مبارکه شیت 1.27×6 بنگاه تهران

19,500

ثابت

ورق سیاه 2.5 میل مبارکه شیت ۱.۲۵*۲.۵ بنگاه تهران

تماس بگیرید

ورق سیاه ۴ میل مبارکه شیت ۶*۱.۵ بنگاه تهران

19,600

ثابت
قیمت ورق گیلان

آخرین بروزرسانی:

1401/09/17

نام
قیمت (تومان)

ورق سیاه رول ۸ میل گیلان عرض ۱۲۵۰ بنگاه تهران

تماس بگیرید

ورق سیاه رول ۶ میل گیلان عرض ۱۰۰۰ بنگاه تهران

تماس بگیرید

ورق سیاه رول ۱۵میل گیلان عرض ۱۲۵۰ بنگاه تهران

تماس بگیرید

ورق سیاه رول ۱۵میل گیلان عرض ۱۰۰۰ بنگاه تهران

تماس بگیرید

ورق سیاه رول ۱۲ میل گیلان عرض ۱۲۵۰ بنگاه تهران

تماس بگیرید

ورق سیاه رول ۱۲ میل گیلان عرض ۱۰۰۰ بنگاه تهران

تماس بگیرید

ورق سیاه رول 3 میل گیلان عرض ۱00۰ بنگاه تهران

20,400

ثابت

ورق سیاه رول 4 میل گیلان عرض ۱00۰ بنگاه تهران

20,400

ثابت

ورق سیاه رول ۸ میل گیلان عرض ۱۰۰۰ بنگاه تهران

تماس بگیرید

ورق سیاه رول ۱۰ میل گیلان عرض ۱۰۰۰ بنگاه تهران

18,100

ثابت

ورق سیاه رول 6 میل گیلان عرض 950 بنگاه تهران

18,100

ثابت

ورق سیاه رول 10 میل گیلان عرض ۱150 بنگاه تهران

18,100

ثابت

ورق سیاه رول 10 میل گیلان عرض 950 بنگاه تهران

18,100

ثابت

ورق سیاه رول ۶ میل گیلان عرض ۱۲۵۰ بنگاه تهران

تماس بگیرید

ورق سیاه رول ۱۰ میل گیلان عرض ۱۲۵۰ بنگاه تهران

تماس بگیرید

قیمت ورق نورد قطعات

آخرین بروزرسانی:

1401/09/17

نام
قیمت (تومان)

ورق سیاه 10 میل قطعات شیت 1.2*6 بنگاه تهران

18,300

ثابت

ورق سیاه 8 میل قطعات شیت 1.2*6 بنگاه تهران

18,600

ثابت

ورق سیاه 12 میل قطعات شیت 1.2*6 بنگاه تهران

18,300

ثابت

ورق سیاه 15 میل قطعات شیت 1.2*6 بنگاه تهران

18,300

ثابت
قیمت ورق کاویان

آخرین بروزرسانی:

1401/09/17

نام
قیمت (تومان)

ورق سیاه 12 میل کاویان شیت 1.5*6 بنگاه تهران

20,800

ثابت

ورق سیاه 35 میل کاویان شیت 1.5*6 بنگاه تهران

20,600

ثابت

ورق سیاه 50 میل کاویان شیت 1.5*6 بنگاه تهران

20,600

ثابت

ورق سیاه 15 میل کاویان شیت 1.5*6 بنگاه تهران

20,800

ثابت

ورق سیاه 45 میل کاویان شیت 1.5*6 بنگاه تهران

20,600

ثابت

ورق سیاه 30 میل کاویان شیت 1.5*6 بنگاه تهران

20,600

ثابت

ورق سیاه 20 میل کاویان شیت 1.5*6 بنگاه تهران

20,600

ثابت

ورق سیاه 25 میل کاویان شیت 1.5*6 بنگاه تهران

20,600

ثابت

ورق سیاه 40 میل کاویان شیت 1.5*6 بنگاه تهران

20,600

ثابت
قیمت ورق اکسین

آخرین بروزرسانی:

1401/09/17

نام
قیمت (تومان)

ورق سیاه 25 میل اکسین شیت 2*6 بنگاه تهران

25,000

ثابت

ورق سیاه 35 میل اکسین شیت 2*6 بنگاه تهران

24,000

ثابت

ورق سیاه 40 میل اکسین شیت 2*6 بنگاه تهران

23,500

ثابت

ورق سیاه 8 میل اکسین شیت 2*6 بنگاه تهران

35,900

ثابت

ورق سیاه 10 میل اکسین شیت 2*6 بنگاه تهران

25,800

ثابت

ورق سیاه 12 میل اکسین شیت 2*6 بنگاه تهران

25,800

ثابت

ورق سیاه 15 میل اکسین شیت 2*6 بنگاه تهران

25,800

ثابت

ورق سیاه 20 میل اکسین شیت 2*6 بنگاه تهران

25,000

ثابت

ورق سیاه 30 میل اکسین شیت 2*6 بنگاه تهران

25,000

ثابت

ورق سیاه 45 میل اکسین شیت 2*6 بنگاه تهران

23,500

ثابت

ورق سیاه 50 میل اکسین شیت 2*6 بنگاه تهران

24,000

ثابت
قیمت ورق قائم اصفهان

آخرین بروزرسانی:

1401/09/17

نام
قیمت (تومان)

ورق سیاه 15 میل اصفهان شیت 1*6 بنگاه تهران

18,650

ثابت

ورق سیاه 20 میل اصفهان شیت 1*6 بنگاه تهران

18,650

ثابت

ورق سیاه 30 میل اصفهان شیت 1*6 بنگاه تهران

18,650

ثابت

ورق سیاه 25 میل اصفهان شیت 1*6 بنگاه تهران

18,650

ثابت
همین الان تماس بگیرید
200 200 66 - 021
معرفی محصول

ورق سیاه

ورق سیاه متداول‌ترین ورق تولید شده به روش نورد گرم است. در فرآیند نورد گرم، تختال اولیه در ابعاد و ضخامت استاندارد تعیین شده توسط مراکز استاندارد سازی برش خورده می‌شود و سپس تختال برش خورده شده تحت عملیات پیش‌گرم سازی قرار می‌گیرد. در این فرآیند، تختال دمای کوری و مغناطیسی فولاد را پشت سر می‌گذارد و به رنگ قرمز مایل به زرد تبدیل شده و پس از انجام چندین مرحله، تختال به ورق سیاه تبدیل می‌شود. علت این نام‌گذاری به دلیل رنگ ماتی است که ورق پس از نورد شدن به خود می‌گیرد. ورق سیاه تولید شده معمولا به عملیات ثانویه‌ای نیاز ندارد و پس از انجام فرآیند خنک سازی، به صورت کلاف در می‌آیند و آماده تحویل به مشتریان می‌شوند.

قیمت ورق سیاه

قیمت ورق سیاه از تمامی ورق‌های مشابه کمتر بوده و علت این امر سادگی در ساخت و عدم نیاز به ساخت ورق در ضخامت‌های پایین است. از جمله عوامل تاثیر گذار در قیمت روز ورق سیاه، میزان بهینه سازی فرآیند پیش‌گرم سازی است. هرچه شرایط گرم کردن تختال اولیه استانداردتر باشد، هزینه انرژی مصرفی کاهش می‌یابد و نرخ ورق سیاه به ازای هر کیلو از آن اصلاح می‌شود. در جدول‌های زیر با تلاش همکاران مجموعه فولادینو، لیست قیمت انواع ورق سیاه آورده شده است و شما می‌توانید از قیمت امروز ورق سیاه اطلاع پیدا کنید. لیست قیمت ورق سیاه هر روزه به روز رسانی می‌شود و در اختیار شما قرار می‌گیرد.

قیمت ورق سیاه 2 میل

قیمت ورق 2 میل سیاه به راحتی و از طریق جداول تدوین شده در این قسمت قابل مشاهده است. لیست قیمت ورق آهن 2 میل و همچنین ورق سیاه به صورت روزانه توسط کادر مجرب فولادینو به روزرسانی می‌شود.

قیمت ورق سیاه 3 میل

شما همراهان همیشیگی فولادینو می‌توانید قیمت ورق 3 میل سیاه را در این بخش مشاهده کنید. این لیست هر روزه توسط تیم فولادینو به روزرسانی می‌شود تا شما از آخرین قیمت ورق سیاه در بازار اطلاع پیدا کنید.

قیمت ورق سیاه 4 میل تا 50 میل

قیمت انواع ورق سیاه در ابعاد و ضخامت‌های مختلف در این قسمت در دسترس شما قرار دارد. ورق سیاه تولیدی کارخانجات مختلف در ضخامت‌های زیر در بازار عرضه می‌شود:

 • قیمت ورق سیاه 4 میل
 • قیمت ورق سیاه 5 میل
 • قیمت ورق سیاه 6 میل
 • قیمت ورق سیاه 8 میل
 • قیمت ورق سیاه 10 میل
 • قیمت ورق سیاه 12 میل
 • قیمت ورق سیاه 15 میل
 • قیمت ورق سیاه 20 میل
 • قیمت ورق سیاه 25 میل
 • قیمت ورق سیاه 30 میل
 • قیمت ورق سیاه 35 میل
 • قیمت ورق سیاه 40 میل
 • قیمت ورق سیاه 45 میل
 • قیمت ورق سیاه 50 میل

قیمت ورق سیاه برش خورده

قیمت ورق برشی با توجه به فاکتورهای تعیین کننده در تغییرات قیمت ورق برش خورده مانند نوع آلیاژ استفاده شده، نوع کارخانه و نوسانات ارز دچار تغییر می‌شود. شما می‌توانید برای مشاهده قیمت ورق آهن برش خورده از جداول زیر استفاده کرده و یا با تیم فروش فولادینو تماس بگیرید.

نمودار قیمت ورق سیاه

در بخش جداول قیمت فولادینو، برای هر کدام از محصولات در ابعاد و ضخامت‌های مختلف، نموداری قرار داده شده است تا خریداران فولادینو به راحتی بتوانند روند تغییرات قیمت این محصولات رو در بازه‌های زمانی مختلف مشاهده کنند. نمودار قیمت ورق آهن نیز از این قائده مستثنی نبوده و به راحتی قابل مشاهده است.

خرید ورق سیاه

خرید ورق سیاه از طریق سایت فولادینو به سادگی قابل انجام است. شما خریداران ورق سیاه برای اطلاع از شرایط خرید و قیمت ورق آهن (ورق سیاه)، می‌توانید روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۷ با شماره ۶۶۲۰۰۲۰۰ ۰۲۱ تماس حاصل بفرمایید. کارشناسان مجرب مجموعه فولادینو پاسخگوی هرگونه سوال تکمیلی شما مشتریان عزیز هستند. هرگونه تغییرات قیمت ورق سیاه در بورس و در بازار آهن در کمترین زمان ممکن به اطلاع متخصصان فولادینو قرار گرفته و تغییرات لازم در لیست قیمت ورق ST37 (ورق سیاه) اعمال می‌گردد.