جداول وزنی آهن‌آلات

محاسبه‌گر وزنی

جداول وزنی آهن‌‌آلات به طور گسترده در صنایع مختلف خرد و کلان مورد استفاده قرار می‌گیرند. این جداول باید طوری طراحی شوند که بتوان از آن‌ها به عنوان مرجعی استاندارد و با کاربری آسان و سریع برای مصارف مورد نیاز در صنعت استفاده کرد.

به طور کلی با توجه به اینکه برای هر محصول آهنی، استاندارد مشخصی برای ابعاد و جنس آهن مصرفی تعریف شده است، وزن مقاطع و قطعات تولیدشده کارخانه‌های مختلف، به طور حدودی با هم برابر است.

با دانستن سه پارامتر زیر ‌می‌توان وزن نهایی قطعات آهنی تولید شده را به دست آورد:

– سطح مقطع قطعه

– طول قطعه

– وزن مخصوص آهن

وزن مخصوص هر فلز برابر با نسبت جرم به حجم آن فلز است. با یک تقریب کلی و نسبتاً دقیق می‌توانیم وزن مخصوص آهن و فولاد را برابر ۸ گرم بر سانتی‌متر مکعب تخمین بزنیم و از آن در محاسبات خود استفاده کنیم (مقدار دقیق وزن مخصوص آهن برابر با ۷٫۸۷ است اما به جهت سهولت در محاسبات، از عدد ۸ استفاده می‌کنیم).

در نهایت می‌توان وزن تمامی آهن‌آلات تولیدی را با استفاده از پارامترهای نامبرده، از طریق فرمول زیر به دست آورد:

تعداد = وزن x حجم x وزن مخصوص

همین الان تماس بگیرید
200 200 66 - 021