200 200 66 - 021
همراه شما در قلب بازار آهن
آهن‌آلات
میلگرد
میلگرد
میلگرد آجدار
میلگرد ساده
قیمت همه محصولات میلگرد
ورق
ورق
ورق ST52
ورق آجدار
ورق ضدسایش
ورق گالوانیزه
رابیتس
ورق رنگی
گریتینگ
ورق روغنی
ورق اسیدشویی
قیمت همه محصولات ورق
تیر‌آهن
تیر‌آهن
تیرآهن ۱۴
تیرآهن ۱۶
تیرآهن ۱۸
ریل
هاش
قیمت همه محصولات تیر‌آهن
قوطی پروفیل
قوطی پروفیل
پروفیل صنعتی
پروفیل سبک و مبلی
پروفیل زد (Z)
قیمت همه محصولات قوطی پروفیل
صنایع مفتولی
صنایع مفتولی
میلگرد بستر
مفتول سیاه
مفتول گالوانیزه
توری مش و جوشی
خاموت
سیم خاردار
بولت و مهره
توری پرسی و سرندی
توری گابیون
فنس مرغی
توری فرنگی
فنس دور باغی و حصاری
قیمت همه محصولات صنایع مفتولی
نبشی و ناودانی
نبشی و ناودانی
نبشی
ناودانی
سپری
والپست
قیمت همه محصولات نبشی و ناودانی
تسمه آهنی
تسمه آهنی
چهارپهلو
قیمت همه محصولات تسمه آهنی
لوله
لوله
لوله مانیسمان
لوله داربستی
لوله گالوانیزه
لوله درز مستقیم صنعتی، آب و گاز
لوله اسپیرال
لوله گوشتدار
لوله جدار چاه
قیمت همه محصولات لوله
فولاد آلیاژی
فولاد CK45
فولاد CK45
قیمت همه محصولات فولاد CK45
فولاد MO40
فولاد MO40
قیمت همه محصولات فولاد MO40
فولاد VCN 200،150،100
فولاد VCN 200،150،100
قیمت همه محصولات فولاد VCN 200،150،100
فولاد تندبر (خشکه هوایی)
فولاد تندبر (خشکه هوایی)
قیمت همه محصولات فولاد تندبر (خشکه هوایی)
فولاد سردکار
فولاد سردکار
فولاد SPK
فولاد SPK-R
فولاد SPK-NL
فولاد آموتیت
فولاد سردکار نقره‌ای
فولاد ۱٫۲۷۶۷
قیمت همه محصولات فولاد سردکار
فولاد اتومات (خوش تراش)
فولاد اتومات (خوش تراش)
قیمت همه محصولات فولاد اتومات (خوش تراش)
فولاد یاتاقان
فولاد یاتاقان
فولاد ۱۰۰Cr6
فولاد ۱۴۵Cr6
قیمت همه محصولات فولاد یاتاقان
فولاد گرمکار
فولاد گرمکار
قیمت همه محصولات فولاد گرمکار
فولاد فنر
فولاد فنر
فولاد فنر ۷۰Cr2
فولاد فنر CK60
فولاد CK75
فولاد ۱٫۸۱۵۹
فولاد ۱٫۷۱۱۷
فولاد ۱٫۷۱۰۳
فولاد ۱٫۷۱۷۶
قیمت همه محصولات فولاد فنر
سوپر آلیاژ
سوپر آلیاژ
اینکونل
مونل
هستلوی
نیمونیک
قیمت همه محصولات سوپر آلیاژ
فولاد قالب پلاستیک
فولاد قالب پلاستیک
قیمت همه محصولات فولاد قالب پلاستیک
فولاد نیتراته
فولاد نیتراته
قیمت همه محصولات فولاد نیتراته
فولاد سمانته
فولاد سمانته
قیمت همه محصولات فولاد سمانته
استنلس استیل
میلگرد استیل
میلگرد استیل
میلگرد استیل 304
میلگرد استیل 316
میلگرد استیل 420
میلگرد استیل 321
میلگرد استیل 430
میلگرد استیل 431
قیمت همه محصولات میلگرد استیل
ورق استیل
ورق استیل
ورق استیل 304
ورق استیل نسوز 310
ورق استیل 316
ورق استیل 430
قیمت همه محصولات ورق استیل
پروفیل و لوله استیل
پروفیل و لوله استیل
قیمت همه محصولات پروفیل و لوله استیل
فلزات غیر آهنی
آلومینیوم
آلومینیوم
نبشی آلومینیوم
ورق آلومینیوم
لوله آلومینیوم
پروفیل آلومینیوم
قیمت همه محصولات آلومینیوم
تیتانیوم
تیتانیوم
قیمت همه محصولات تیتانیوم
مس
مس
فسفر برنز
آلومینیوم برنز
فلز برنج
قیمت همه محصولات مس
نیکل
نیکل
قیمت همه محصولات نیکل

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد نیشابور

آخرین بروزرسانی:

1403/04/24

نام
قیمت (تومان)

میلگرد ۱۰ نیشابور A3 بنگاه تهران

28,995

100

میلگرد ۲۵ نیشابور A3 بنگاه تهران

26,238

1,510

میلگرد ۱۶ نیشابور A3 بنگاه تهران

26,238

1,510

میلگرد ۱۸ نیشابور A3 بنگاه تهران

26,238

1,510

میلگرد ۲۰ نیشابور A3 بنگاه تهران

26,238

1,510

میلگرد 22 نیشابور A3 بنگاه تهران

26,238

1,510

میلگرد ۲۸ نیشابور A3 بنگاه تهران

26,238

1,310

میلگرد ۱2 نیشابور A3 بنگاه تهران

26,299

-1,686

میلگرد ۳۲ نیشابور A3 بنگاه تهران

26,238

1,510

میلگرد ۱4 نیشابور A3 بنگاه تهران

26,238

1,510
قیمت میلگرد میانه

آخرین بروزرسانی:

1403/04/24

نام
قیمت (تومان)

میلگرد ۱۶ میانه A3 بنگاه تهران

26,055

184

میلگرد ۱۲ میانه A3 بنگاه تهران

تماس بگیرید

میلگرد ۲۲ میانه A3 بنگاه تهران

26,055

184

میلگرد ۸ میانه A3 بنگاه تهران

تماس بگیرید

میلگرد ۲۵ میانه A3 بنگاه تهران

26,055

-367

میلگرد ۲۰ میانه A3 بنگاه تهران

26,055

184

میلگرد ۲۸ میانه A3 بنگاه تهران

26,055

-367

میلگرد ۱۴ میانه A3 بنگاه تهران

26,055

184

میلگرد ۱۰ میانه A3 بنگاه تهران

تماس بگیرید

میلگرد ۱۸ میانه A3 بنگاه تهران

26,055

184

میلگرد ۳۲ میانه A3 بنگاه تهران

26,822

400
قیمت میلگرد فایکو

آخرین بروزرسانی:

1403/04/24

نام
قیمت (تومان)

میلگرد ۱۴ فایکو A3 کارخانه

25,596

1,560

میلگرد ۱۶ فایکو A3 کارخانه

25,412

1,376

میلگرد ۳۲ فایکو A3 کارخانه

24,036

2,110

میلگرد ۲۰ فایکو A3 کارخانه

25,412

1,376

میلگرد ۱۰ فایکو A3 کارخانه

25,045

ثابت

میلگرد ۱۲ فایکو A3 کارخانه

24,770

2,844

میلگرد ۸ فایکو A3 کارخانه

تماس بگیرید

میلگرد ۲۲ فایکو A3 کارخانه

25,412

1,376

میلگرد ۱۸ فایکو A3 کارخانه

25,412

1,376

میلگرد ۲۵ فایکو A3 کارخانه

25,412

1,376

میلگرد ۲۸ فایکو A3 کارخانه

25,412

1,376
قیمت میلگرد ذوب آهن

آخرین بروزرسانی:

1403/04/24

نام
قیمت (تومان)

میلگرد ۱۰ ذوب آهن A3 بنگاه تهران

تماس بگیرید

میلگرد 28 ذوب آهن A3 بنگاه تهران

26,785

-4

میلگرد ۲۰ ذوب آهن A3 بنگاه تهران

26,146

183

میلگرد ۱4 ذوب آهن A3 بنگاه تهران

26,146

183

میلگرد 18 ذوب آهن A3 بنگاه تهران

26,146

183

میلگرد 32 ذوب آهن A3 بنگاه تهران

27,449

110

میلگرد ۲۲ ذوب آهن A3 بنگاه تهران

26,146

183
قیمت میلگرد کویر کاشان

آخرین بروزرسانی:

1403/04/24

نام
قیمت (تومان)

میلگرد ۱۶ کویر کاشان A3 کارخانه

26,467

1,422

میلگرد ۸ کویر کاشان A3 کارخانه

تماس بگیرید

میلگرد ۱۰ کویر کاشان A3 کارخانه

تماس بگیرید

میلگرد ۱۲ کویر کاشان A3 کارخانه

23,027

ثابت

میلگرد ۲۵ کویر کاشان A3 کارخانه

26,467

1,422

میلگرد ۱۴ کویر کاشان A3 کارخانه

26,467

1,422

میلگرد ۲۰ کویر کاشان A3 کارخانه

26,467

1,422

میلگرد ۱۸ کویر کاشان A3 کارخانه

26,467

1,422

میلگرد ۲۲ کویر کاشان A3 کارخانه

26,467

1,422

میلگرد ۲۸ کویر کاشان A3 کارخانه

26,467

1,422

میلگرد ۳۲ کویر کاشان A3 کارخانه

27,981

ثابت

میلگرد ۳۰ کویر کاشان A3 کارخانه

27,981

ثابت
همین الان تماس بگیرید
200 200 66 - 021
معرفی محصول

میلگرد یا میله گرد مقطعی با شکل ظاهری استوانه توپر است که با توجه به تنوع وسیع در قطر و شکل ظاهری موجود، برای کاربردهای متعدد و متنوعی می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. با توجه به کاربرد فراوان میلگرد در ساختمان سازی، بالتبع تقاضا برای این محصول زیاد بوده و کارخانه‌های دولتی و خصوصی بسیاری در زمینه تولید این مقطع فولادی، چه به صورت میلگرد آجدار و چه به صورت میلگرد ساده با حالت کلاف و شاخه فعالیت‌ می‌کنند.

برای خرید میلگرد نکاتی علاوه بر قیمت رقابتی وجود دارند که حائز اهمیت هستند. اصالت بار، همخوانی وزن باسکول با وزن تحویلی به مشتری و … از جمله این نکات هستند که در پایین همین صفحه به تفصیل توضیح داده شده اند. 

 عرضه و تقاضا به مانند تمام کالاهای اقتصادی، بر قیمت میلگرد نیز تاثیر زیادی دارد. با توجه به تعداد زیاد کارخانه‌های تولید کننده میلگرد و موجودی گسترده میلگرد در انبارها، معمولا خریداران عزیز با کمبود این محصول مواجه نمی‌شوند ولی موارد مهم دیگری نیز بر قیمت این محصول تاثیر گذار است که در ادامه متن به آن اشاره شده است. 

نکته مهم! متاسفانه در سالهای اخیر به دلیل نابلدی بعضی خریداران و طمع بعضی از به اصطلاح کسبه، کم فروشی یا مغایر فروشی میلگرد افزایش چشمگیری داشته است. خریداران عزیز فریب قیمت پایین اعلامی بعضی افراد سودجو را می‌خورند ولی در انتها به دلیل دزدی و کم فروشی این افراد، متضرر می‌شوند.
به منظور اطلاع از قیمت میلگرد، می‌توانید از لیست قیمت میلگرد که در بالای همین صفحه آورده شده است استفاده کنید. برای خرید میلگرد و گفتگو با کارشناسان فروش مجموعه فولادینو نیز به راحتی و تنها با شماره‌گیری تلفن ۰۲۱۶۶۲۰۰۲۰۰ اقدام کنید.

جهت آشنایی، دریافت اطلاعات فنی بیشتر و عوامل تاثیرگذار بر قیمت میلگرد متن زیر را تا پایان مطالعه کنید.

میلگرد به طور کلی توسط فرایند نورد گرم تولید می‌شود و پس از این فرایند، در صورت نیاز، عملیات ثانویه روی آن انجام می‌گردد. این محصول فولادی، توانایی بالا بردن استحکام برشی در بتن‌های ساختمانی را دارد و به همین دلیل در این صنعت مورد استقبال گسترده‌ای قرار گرفته است. میلگرد به عنوان مکمل بتن مصرفی در ساختمان، برای ساخت محصولی مقاوم در برابر انواع بارهای استاتیکی و دینامیکی با نام بتن‌آرمه مورد استفاده قرار می‌گیرد. درباره کاربرد میلگرد به طور اجمالی می‌توان گفت که میلگرد از جمله محصولات آهنی است که برای ساخت تمامی سازه‌ها و ساختمان‌ها به کار می‌رود و برحسب نوع کاربرد، می‌توان سایز و استاندارد آن را تعیین کرد.

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد در بازار آهن و فولاد ایران وابسته به فاکتورهای گوناگونی است. از جمله عوامل مؤثر در تعیین قیمت میلگرد امروز می‌توان به نرخ روز آهن قراضه اشاره کرد. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، قیمت روز میلگرد با تغییرات و نوساناتی همراه است که معمولا در راستای نوسانات نرخ ارز است. علاوه بر قیمت قراضه آهن و ارز، هزینه‌های حمل و نقل نیز تاثیر بسیاری در قیمت روز میلگرد می‌گذارند. در سالهای اخیر تعداد کارخانه‌های تولید میلگرد با کیفیت مناسب در اقصی نقاط کشور به حدی رسیده است که برای خریداران عزیز به صرفه است تا میلگرد را از کارخانه نزدیک به محل پروژه را خریداری نمایند.

سایز ۸ و ۱۰ میلگرد عموما قیمت بالاتری نسبت به مابقی سایزها دارند. نکته دیگری که تاثیر کوچکی بر قیمت میلگردهای استاندارد دارد، گرید دقیق آنها است.

طبیعی است که این دو عامل ذکر شده نیز قیمت میلگرد را تحت الشعاع خود قرار می‌دهند و خریداران عزیز لازم است قبل از خرید میلگرد به این نکات توجه کنند. از این رو، تیم پشتیبانی مجموعه فولاد سازان راه ابریشم، آماده پاسخگویی به شما عزیزان در خصوص قیمت میلگرد و مشاوره خرید میلگرد است.

قیمت روز میلگرد

از آنجایی که میلگرد یکی از پراستفاده‌ترین محصولات در صنایع به شمار می‌آید، داشتن منبعی معتبر جهت ارائه قیمت روز میلگرد برای مصرف‌کننده‌گان عزیز بسیار پر اهمیت است. مجموعه فولادینو با سابقه چندین ساله حضور مستمر در بازارآهن شادآباد، آماده ارائه به‌روزترین قیمت میلگرد در بازار است. برای اطلاع از قیمت میلگرد امروز و خرید میلگرد از طریق مسیرهای ارتباطی مشخص شده در سایت اقدام کنید.

نمودار قیمت میلگرد

نمودار قیمت میلگرد در جداول قیمت بالای صفحه و در سمت چپ هر ردیف از این محصولات آورده شده است. با استفاده از این امکان، شما می‌توانید قیمت امروز میلگرد را با قیمت این محصول در روزهای گذشته مقایسه کنید. استفاده از نمودار قیمت میلگرد این امکان را به شما می‌دهد تا نوسانات قیمت میلگرد در بازار را مشاهده کرده و با انتخاب مناسب‌ترین زمان، خرید مطمئن‌تری را تجربه کنید.

خرید میلگرد

خرید میلگرد در سالهای اخیر معمولا با دغدغه‌هایی همراه است که در ابتدای متن به آنها اشاره کردیم. وظیفه کارشناسان فروش فولادینو، راهنمایی و همراهی شما خریداران عزیز در تمام مراحل حتی پس از خرید است. این امر از طریق مسیرهای ارتباطی مشخص شده در سایت به سادگی قابل انجام است. از جمله مشکلاتی که همواره در خصوص خرید میلگرد وجود دارد، نگرانی مصرف‌کنندگان از زمان تحویل گرفتن میلگرد و همچنین حجم سفارش خود است. مجموعه فولاد سازان راه ابریشم بر خود می‌داند به منظور رفع این نگرانی‌های موجود و با پشتوانه تیم پشتیبانی خود در بازار آهن و فولاد، میلگرد خریداری شده توسط مشتریان خود را در کمترین زمان ممکن و بدون محدودیت حداقل میزان سفارش، به دست آن‌ها برساند. از این رو وبسایت فولادینو با رویکردی کاملاً حرفه‌ای و صادقانه در زمینه ارائه قیمت میلگرد و همچنین نحوه خرید میلگرد، آماده خدمت‌رسانی به شما عزیزان است.  برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص خرید میلگرد می‌توانید با شماره ۶۶۲۰۰۲۰۰–۰۲۱ تماس برقرار کنید و از کارشناسان مجرب فولادینو مشاوره خرید بگیرید.